Xã Kỳ Thượng tổ chức Hội nghị Công an lắng nghe ý kiến nhân dân năm 2023, Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ

Ngày 02/8/2023,xã Kỳ Thượng tổ chức Hội nghị Công an lắng nghe ý kiến nhân dân; Ngày hội Toàn dân Bảo vệ an ninh tổ quốc

       Tới dự và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bàn Thị Phương, Bí thư, Chủ tịch HĐND xã Kỳ Thượng, cùng dự có các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND xã, Lãnh đạo UB MTTQ, các đoàn thể xã, lãnh đạo Cán bộ chiến sỹ Công an xã Kỳ Thượng và các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Trưởng thôn, Phó Trưởng thôn, Trưởng ban CTMT Thôn, đại diện các đoàn thể Thôn về cùng dự hội nghị.
         Tại Hội nghị Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân: Đại diện Công an xã báo cáo đánh giá tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn xã trong 7 tháng đầu năm 2023: Công tác địa bàn tình hình An ninh chính trị được giữ vững không để phần tử xấu xâm nhập, chia rẽ khối đại đoàn kết, không đơn thư khiếu kiện đông người, Trật tự an toàn xã hội được kiểm soát chặt chẽ, không phát sinh tội phạm, giữ vững địa phương không có người nghiện ma túy, thường xuyên bám sát địa bàn, tăng cường đi cơ sở đảm bảo không có vi phạm về sử dụng vũ khí, vật liệu nổ trên địa bàn.
Đồng chí Bàn Thị Phương - Bí thư, Chủ tịch HĐND xã phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
          Tại Hội nghị đã ghi nhận các ý kiến đóng góp của nhân dân về công tác phối hợp tăng cường quản lý đất rừng, lâm sản và lâm sản phụ trên địa bàn; tăng cường quản lý địa bàn, di biến động nhân khẩu, quản lý khai báo tạm trú để đảm bảo trật tự xã hội tốt hơn, tăng cường hơn nữa công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. 
Hội nghị Ngày hội Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc
 
         Hội nghị “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2023: Trong những năm qua BCĐ phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ xã Kỳ Thượng đã triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo  của Đảng đối với công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới”, kết luận 05 KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Phòng chống tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư và Chương trình hành động số 10 của BTV Tỉnh ủy Quảng Ninh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới. Công an Xã đã luôn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, MTTQ xã và các Thôn, nhân dân trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng chống tội phạm với nhiều mô hình hoạt động hiệu quả của đoàn thể và nhân dân như: UB MTTQ với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; Hội Cựu chiến binh xã phát huy phẩm chất, truyền thống “Anh bộ đội Cụ Hồ”; Hội LH phụ nữ xã với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng gia định đạt 4 chuẩn mực “No âm - Bình đẳng - Tiến bộ - Hạnh phúc”; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Xã với mô hình “Phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên”, “Quản lý phòng ngừa TTN vi phạm pháp luật”. Với phương châm “Tuyên truyền đi trước một bước”, lực lượng an ninh đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng luôn sâu sát với nhân dân là điều kiện tiên quyết thực hiện thành công hiệu quả Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trên địa bàn xã.
 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 33