Tổ chức bộ máy

Tổ chức bộ máy

I.

1. Họ tên: Bàn Thị Phương

2. Chức vụ:  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kỳ Thượng

Trình độ chuyên môn: Đại học hành chính

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

3. Số điện thoại: 0963489288

4. Địa chỉ email: banthiphuong@quangninh.gov.vn

5. Ảnh thẻ chân dung

II.

1. Họ tên: Triệu Đức Cương

2. Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Kỳ Thượng

Trình độ chuyên môn: Đại học hành chính

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

3. Số điện thoại: 0961923682

4. Địa chỉ email: trieuduccuong@quangninh.gov.vn

5. Ảnh thẻ chân dung

III.

1. Họ tên: Linh Hồng Nguyên

2. Chức vụ: Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Kỳ Thượng

Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị Văn phòng

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

3. Số điện thoại: 0368628111

4. Địa chỉ email: linhhongnguyen@quangninh.gov.vn

5. Ảnh thẻ chân dung

 

IV.

1. Họ tên: Lý Xuân Vy

2. Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã Kỳ Thượng

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

3. Số điện thoại: 0979874182

4. Địa chỉ email: lyxuanvy@quangninh.gov.vn

5. Ảnh thẻ chân dung 

V.

1. Họ tên: Nguyễn Đức Thanh

2. Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Thượng

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QL Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

3. Số điện thoại: 0947169168

4. Địa chỉ email: nguyenducthanh7@quangninh.gov.vn

5. Ảnh thẻ chân dung

 

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 44