Xã Kỳ Thượng tổ chức công bố và ra mắt tổ công nghệ số cộng đồng

Xã Kỳ Thượng thực hiện tốt Chỉ đạo Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/2/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên môi trường số với các công nghệ số

Ngày 08/6/2022, Ủy ban nhân dân xã Kỳ Thượng tổ chức Hội nghị công bố và ra mắt tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn; tới dự chỉ đạo có đồng chí Linh Du Hồng - TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hạ Long và các đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT Thôn và các đồng chí lãnh đạo tổ chức chính trị - xã hội xã Kỳ Thượng, thành viên tổ cộng nghệ số trên địa bàn Xã. Tại Hội nghị đã công bố 04 quyết định thành lập 01 tổ công nghệ số của xã Kỳ Thượng và 03 tổ triển khai công nghệ số tại 03 Thôn Khe Lương, Khe Tre và  Thôn Khe Phương với thành viên tổ công nghệ số là các đồng chí Trưởng Thôn, Trưởng ban công tác Mặt trận, Lãnh đạo các tổ chức Đoàn thể của Thôn.

Việc tích cực tham gia vào chuyển đổi số toàn diện sẽ mở ra cơ hội phát triển chưa từng có cho Việt Nam nói chung, tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hạ Long và đặc biệt với nhân dân Kỳ Thượng, chuyển đổi số sẽ thay đổi mạnh mẽ hoạt động của cơ quan nhà nước minh bạch hơn, hiệu quả hơn; Kinh tế số thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng năng xuất, tạo động lực tăng trưởng mới. Xã hội số sẽ được thu hẹp khoảng cách phát triển. Các ngành lĩnh vực được tối ưu, thông minh hóa hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

                                                                                                                            Nguyễn Đức Thanh

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 51