Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Kỳ Thượng long trọng tổ chức Đại hội khóa XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Ngày 14/3/2024 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Kỳ Thượng, thành phố Hạ Long trọng Tổ chưc Đại hội Đại biểu MTTQ xã Kỳ Thượng, lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024-2029. “Phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Kỳ Thượng trở thành xã NTM nâng cao, góp phần xây dựng thành phố Hạ Long kiểu mẫu, hiện đại, giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình”

 Đại hội vinh dự được đón ông Bùi Đức Đoàn Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thành phố Hạ Long về dự và chỉ đạo Đại hội, về phía lãnh đạo xã có Bà Bàn Thị Phương, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã và các đồng chí trong trường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND xã, Trưởng các đoàn thể của xã, các Đ/C Bí thư chi bô, trưởng thôn, các đơn vị, công an, trường học, y tế các doanh nghiệp đóng  trên địa bàn xã. Về dự đại hội còn có các đồng chí nguyên là Chủ tịch, phó chủ tịch uỷ ban MTTQ xã qua các thời kỳ, các ông, bà uỷ viên uỷ ban MTTQ xã khoá 20 và đặc biệt là sự có mặt của 88 đại biểu chính thức đại diện tiêu biểu cho khối đại đoàn kết và thống nhất ý trí của các tầng lớp nhân dân trong toàn xã về dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua dự thảo báo cáo chính trị, tổng kết đánh giá kết quả công tác mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024, thảo luận và đề ra các mục tiêu, chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội đã hiệp thương cử ra 29 Ủy viên UBMTTQ và Ban Thường trực UBMTTQ xã nhiệm kỳ 2024-2029 có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, có trình độ, năng lực, uy tín để lãnh đạo, điều hành và triển khai thực hiện nhiệm vụ Mặt trận, các mục tiêu, chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội hiệp thương bầu Đại biểu đi dự Đại hội MTTQ thành phố Hạ Long khoá XX, số lượng là 03 Đại biểu chính thức và 01 Đại biểu dự khuyết. Trong thời gian gần một ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam xã Kỳ Thượng, lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024-2029 đã thành công tốt đẹp.

Với tinh thần "Đoàn kết, Kỷ cương, Dân chủ, Đổi mới, Phát triển", phát huy kết quả và thành tích trong nhiệm kỳ qua, Đại hội MTTQ Việt Nam xã Kỳ Thượng lần thứ XXI kêu gọi các tầng lớp nhân dân và các tổ chức thành viên Mặt trận chung sức, đồng lòng xác định mục tiêu “Xây dựng Kỳ Thượng trở thành xã NTM nâng cao, góp phần xây dựng thành phố Hạ Long kiểu mẫu, hiện đai, văn minh, nghĩa tình”, chung sức, đồng lòng góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vững mạnh, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Người viết: Đặng Văn Phúc

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 32