Các Thôn trên địa bàn xã long trọng tổ chức Hội nghị Ban Công tác mặt trân thôn, nhiệm kỳ 2024 - 2026

Trong nhiệm kỳ 2021 - 2024, Ban công tác Mặt trận các thôn đã bán sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Kỳ Thượng Khoá VI, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyét Đại hội MTTQ xã nhiệm kỳ 2019 – 2024, lãnh đạo của Đảng uỷ, sự chỉ đạo của Mặt trận tổ quốc xã. Tập chung vận động tất cả các tầng lớp nhân, các Đoàn, hội viên, các tổ chức chính trị xã hội các thôn trên địa bàn xã quyết tâm triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND – UBND, UBMTTQ xã Kỳ Thượng. Ban công tác MT thôn tiếp tục đổi mới, sát thực tiễn trong chỉ đạo triển khai các hoạt động, phong trào phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân.

1. Tại thôn Khe Lương: Tham dự Hội nghị có đồng chí Bàn Thị Phương – Bí thư uỷ,  Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, đồng chí Nguyễn Văn Tuân, Đảng uỷ viên TCA xã, các đồng chí Trưởng các ngành đoàn thể xã, đồng chí Linh Tài Phúc - Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Khe Tre, cùng toàn thể bà con nhân dân trong thôn đến dự Hội nghị.

2. Tại Thôn Khe Phương: Tham dự Hội nghị có đồng chí Triệu Đức Cương, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã đồng chí Lý Xuân Vi, Chủ tịch HĐND, Trưởng, phó các ngành đoàn thể xã Đồng chí Bàn Văn Vy - Bí thư chi bộ, Trưởng thôn cùng toàn thể bà con nhân dân trong thôn.

3. Tại thôn Khe Tre: Tham dự Hội nghị có đồng chí Đặng Văn phúc - Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch Mặt trận tổ quốc xã, các đồng chí Trưởng các ngành đoàn thể xã, đồng chí Đặng Văn Đường - Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Khe Tre,  cùng toàn thể bà con nhân dân trong thôn 

Ban công tác MT các thôn đã hoàn thành các chỉ tiêu do MTTQ xã giao như chỉ tiêu đăng ký gia đình văn hóa 3 năm liên tục trong năm 2021-2024; 187/224 hộ; Năm 2022: 188/224 hộ; năm 2023: /190/224, Biểu dương 3 năm liên tục là 68 hộ; Cuộc vận động “Quỹ vì người nghèo” , Ban công tác MT thôn vận động toàn thể nhân dân trong thôn hưởng ứng tham gig đóng góp trong nhiệm kỳ 11.460.000đ

Trong nhiệm kỳ Ban công tác MT thôn đã phối hợp với thôn vận động chung tay xây dựng Nông thôn mới. Vận động nhân dân hiến đất làm kênh mương được 1.300m2 đất nông lâm nghiệp/10 công trình; Vận động nhân dân tham gia dọn vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm và các nơi công cộng được nhân dân hưởng ứng tham gia thường xuyên tổng 6.100 công.

                                                                                                       Người viết: Đặng Văn Phúc

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 46