XÃ KỲ THƯỢNG TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ VIII CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2021- 2026

Ngày 27/12/2022 Hội đồng nhân dân xã Kỳ Thượng tổ chức kỳ họp thứ 8, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nhằm đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2022 và thu chi ngân sách xã năm 2022; quyết định các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023 và phân khai dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2023.

       Đến dự và Chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Linh Du Hồng, Thành ủy viên, Đại biểu HĐND thành phố, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; đồng chí Bàn Thị Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã và các ông, bà Đại biểu HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; cùng dự có lãnh đạo Đảng ủy, UBND, trưởng UBMTTQ, các Đoàn thể, lãnh đạo các Thôn, Cán bộ, công chức của xã.

      Tại Kỳ họp Thứ VIII, Hội đồng nhân dân xã Kỳ Thượng đã nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo điều hành của UBND xã Kỳ Thượng năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. UBND xã Kỳ Thượng đã lãnh đạo chỉ đạo ban ngành, đơn vị thực hiện tốt chủ đề công tác năm: "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; giữ vững đà tăng trưởng; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tập trung triển khai trồng cây gỗ lớn"; thực hiện nhiệm vụ kép "vừa phát triển kinh tế và chống dịch hiệu quả", tình hình phát triển kinh tế của xã Kỳ Thượng đã được duy trì và một số lĩnh vực tăng trưởng cao vượt so với kế hoạch năm như: sản xuất Nông, lâm nghiệp và dịch vụ đạt 21,198 tỷ tăng 9,17% (Trồng trọt đạt 4,690 tỷ tăng 130,27%, Lâm nghiệp 14,317 tỷ đạt 114,5% KH năm, tăng 58,42%so với cùng kỳ năm). Công tác phòng chống dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân và chiến dịch tiêm phủ Vắc-xin phòng COVID-19 đã đạt hiệu quả với mức độ bao phủ Vắc-xin là 98%. Các công trình đầu tư xây dựng hạ tầng thủy lợi đạt hiệu quả cao với hơn 6 tỷ đồng đầu tư vào công trình thủy lợi, góp phần đảm bảo nguồn nước sản xuất nông nghiệp và hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới.

     Hình ảnh Hội nghị Kỳ họp Thứ VIII, HĐND xã Kỳ Thượng nhiệm kỳ 2021 - 2026

         Tại kỳ họp HĐND xã cũng nghe báo cáo dự toán phân bổ thu, chi ngân sách năm 2022; phân bổ dụ toán thu chi ngân sách năm 2023; Báo cáo thẩm tra dự thảo thu chi ngân sách năm 2022, thẩm tra dự thảo nghị quyết giao ngân sách xã năm 2023. Báo cáo MTTQ tham gia xây dựng chính quyền năm 2023.

      Các ông bà đại biểu HĐND cho ý kiến vào kết quả công tác phát triển KTXH, đóng góp ý kiến vào thu chi ngân sách năm 2023, kiến nghị ý kiến đóng góp trong công tác lãnh đạo của HĐND, UBND trong thực hiện nhiệm vụ thời gian tiếp theo.

      Hội nghị đã thông qua biểu quyết Nghị quyết về chủ đề công tác năm: "Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống Nhân dân; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của BCH Đảng bộ Tỉnh, thông qua mục tiêu tổng quát, 14 chỉ tiêu chủ yếu, 7 nhóm giải pháp thực hiện nhiệm vụ và Chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 với mức nhất trí 100% đại biểu HĐND xã thông qua.

                                                                                         Người viết: Nguyễn Đức Thanh

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 71