Chuyển đổi số

Xã Kỳ Thượng thực hiện tốt Chỉ đạo Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/2/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng...

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 13