Tổ chức bộ máy

Tổ chức bộ máy

I.

1. Họ tên: Linh Du Hồng

2. Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Kỳ Thượng

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

3. Số điện thoại: 0985351007

4. Địa chỉ email: linhduhong@quangninh.gov.vn

5. Ảnh thẻ chân dung

II.

1. Họ tên: Triệu Đức Cương

2. Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Kỳ Thượng

Trình độ chuyên môn: Đại học hành chính

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

3. Số điện thoại: 0961923682

4. Địa chỉ email: trieuduccuong@quangninh.gov.vn

5. Ảnh thẻ chân dung

III.

1. Họ tên: Bàn Thị Phương

2. Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kỳ Thượng

Trình độ chuyên môn: Đại học hành chính

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

3. Số điện thoại: 0963489288

4. Địa chỉ email: banthiphuong@quangninh.gov.vn

5. Ảnh thẻ chân dung

IV.

1. Họ tên: Lý Xuân Vy

2. Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã Kỳ Thượng

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

3. Số điện thoại: 0979874182

4. Địa chỉ email: lyxuanvy@quangninh.gov.vn

5. Ảnh thẻ chân dung 

V

1. Họ tên: Nguyễn Đức Thanh

2. Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Thượng

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QL Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

3. Số điện thoại: 0947169168

4. Địa chỉ email: nguyenducthanh7@quangninh.gov.vn

5. Ảnh thẻ chân dung 

VI 

1. Họ tên: Linh Hồng Nguyên

2. Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Thượng

Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị Văn phòng

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

3. Số điện thoại: 0368628111

4. Địa chỉ email: linhhongnguyen@quangninh.gov.vn

5. Ảnh thẻ chân dung

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 84 Tổng lượt truy cập 60937

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HẠ LONG

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long
Quản lý nội dung các cổng thành phần: Thủ trưởng các đơn vị, địa phương
Địa chỉ: Số 1, đường Nguyễn Du, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.361.1792     -      Fax: 0203.361.1792; Email: ttttvvh.hl@quangninh.gov.vn