Xã Kỳ Thượng tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền qua làm tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại trên địa bàn xã năm 2022

Xã Kỳ Thượng tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thông qua làm tốt công tác dân vận chính quyền, tổ chức tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo định kỳ hằng tuần (lịch vào thứ 5); thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, Pháp lệnh cán bộ công chức, quy chế đánh giá cán bộ công chức từng quý để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

 Ngày 12/5/2022(thứ 5), tại Hội trường cơ quan UBND xã Kỳ Thượng đã tổ chức tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại cho nhân dân xã Kỳ Thượng. Dự hội nghị có đồng chí Linh Du Hồng - ThUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Kỳ Thượng; đồng chí Đặng Văn Phúc - UV BTV, Chủ tịch UB MTTQ xã và các đồng chí Cán bộ công chức tư pháp, Địa chính- XD-MT-ĐT xã, Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội và các ông (bà) nguyên đơn, bị đơn.

Sau khi UBND xã tiếp nhận đơn thư, UBND xã đã phân loại, xác định đơn thư trình tự, thủ tục, giải quyết đơn theo thẩm quyền của UBND xã đảm bảo theo đúng quy trình theo Thông tư 02/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp ban hành quy định về "Quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự".

Ảnh: Hội nghị tiếp công dân và giải quyết đơn thư của công dân.

Xã Kỳ Thượng quyết tâm xây dựng chính quyền vững mạnh, liêm chính, hành động và phục vụ nhân dân, trong thời gian qua, UBND xã Kỳ Thượng luôn làm tốt công tác dân vận chính quyền, tổ chức tốt khâu tiếp công dân, lắng nghe ý kiến nhân dân, tiếp thu ý kiến phản hồi, đồng thời kịp thời thành lập tổ công tác xác minh, xử lý khi có ý kiến phản ảnh của nhân dân trong các mặt công tác như quản lý Đất đai, đất rừng, nông lâm sản...trên địa bàn. Với phương châm: Chính quyền xã sẽ xử lý dứt điểm phản ánh, kiến nghị của nhân dân, không tạo thành điểm nóng, điểm bức xúc trong dư luận nhân dân; tổ chức hòa giải từ cấp cơ sở đến cấp xã; cố gắng giải quyết theo trách nhiệm, quyền hạn của chính quyền, không để đơn thư vượt cấp, kéo dài. Từ những kết quả trên, UBND xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, năm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng nhân dân, đi sâu đi sát cơ sở, trong những năm qua xã phát sinh rất ít đơn thư, khiếu nại, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn. Hệ thống chính trị của xã Kỳ Thường đã nhận được sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân xã Kỳ Thượng, nhân dân xã luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đoàn kết xây dựng xã Kỳ Thượng ngày càng phát triển.

                                                                                                                 Nguyễn Đức Thanh

                                                

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 34