Thành phố Hạ Long: Tạo chuyển biến trong phổ biến giáo dục pháp luật

Thời gian qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn TP Hạ Long đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Theo ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hạ Long, bám sát nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH của tỉnh, thành phố, địa phương, hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật đa dạng, phù hợp điều kiện, tình hình địa bàn, đơn vị, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, cụ thể tới từng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học và chú trọng vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS. Việc tuyên truyền được thực hiện qua cấp, phát tờ rơi, pa nô, áp phích, xe lưu động tuyên truyền, thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, qua các cuộc kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực karaoke, internet, cơ sở lưu trú, du lịch... Công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật được quan tâm tăng cường hơn với hoạt động kiểm tra, giám sát của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố.

6 tháng đầu năm 2023, TP Hạ Long đã tổ chức 9 hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với 3.667 lượt người tham dự; tiếp nhận và cấp phát 18.570 tài liệu các loại. Các xã, phường chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện của đơn vị mình. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cấp xã chủ yếu được lồng ghép thông qua các buổi họp chi bộ, họp thôn, khu phố, sinh hoạt chi, tổ hội của các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội; thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở. Các địa phương đã thực hiện 606 hội nghị tuyên truyền cho 16.056 lượt đại biểu tham dự.

Tổ hòa giải khu phố 7, phường Hà Khẩu trò chuyện, nắm bắt tình hình trong nhân dân sau khi hòa giải xong mâu thuẫn.

Lãnh đạo Chi bộ khu phố 7, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, trò chuyện, nắm bắt tình hình trong nhân dân

Cùng với đó, thành phố cũng đẩy mạnh tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng; chia sẻ trên fanpage Truyền hình Hạ Long và DDCI Hạ Long, fanpage Trung tâm Hành chính công thành phố; thực hiện đăng tải đầy đủ các văn bản chỉ đạo về cải cách hành chính trên cổng thông tin điện tử TP Hạ Long. Trong đó chú trọng nội dung tuyên truyền về lợi ích của dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, cấp thẻ CCCD gắn chíp, định danh điện tử.

Mặc dù đạt được kết quả tích cực, tuy nhiên theo đánh giá của UBND TP Hạ Long, hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của các đơn vị, cơ sở có lúc chưa kịp thời, thường xuyên. Chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tuy có chuyển biến tích cực, nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu như mong muốn; ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, các tầng lớp nhân dân chưa đồng đều, dẫn đến tình trạng vi phạm pháp luật còn diễn biến phức tạp, đặc biệt là trong các lĩnh vực trật tự, an toàn xã hội, xây dựng, đất đai, giao thông, quản lý đô thị. Một số hình thức tuyên truyền đạt hiệu quả cao, người dân dễ tiếp cận thông tin như phát hành tờ gấp, tờ rơi... dù đã cố gắng trang bị, phát miễn phí tới tận tay người dân, nhưng số lượng còn hạn chế so với nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân...

Do vậy, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn, đòi hỏi trong thời gian tới, các cấp, ngành của TP Hạ Long bên cạnh việc tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch đã đề ra, cần tập trung thực hiện những giải pháp khắc phục khó khăn, tồn tại đã được nhận diện rõ.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 63