Tập huấn nghiệp vụ về công tác chuẩn tiếp cận pháp luật

Sáng 11/5, Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật thành phố tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác chuẩn tiếp cận pháp luật cho các đồng chí lãnh đạo UBND, lãnh đạo UB.MTTQ, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ và Công chức Tư pháp – Hộ tịch các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Hiện nay công tác xây dựng, đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật được triển khai thực hiện theo nhiều quy định mới, nhất là khi tiêu chí tiếp cận pháp luật được thực hiện gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh ở các cấp như Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 09/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg; Quyết định số 1723/QĐ-BTP ngày 15/8/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn tiêu chí cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với nông thôn mới và chuẩn đô thị văn minh và xã đạt tiêu chí tiếp cận pháp luật gắn với xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Đó là cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất trong triển khai đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, hướng tới xây dựng môi trường pháp lý lành mạnh, tiến bộ tại cơ sở, nâng cao tính công khai, minh bạch và trách nhiệm của chính quyền trong tổ chức thi hành pháp luật.

Đồng chí Đỗ Thanh Hải, Phòng Tổng hợp và PBGDPL - Sở Tư pháp, báo cáo viên cấp tỉnh truyền đạt các nội dung tại lớp tập huấn

Tham gia lớp tập huấn, các đại biểu đã được chuyên viên Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh giới thiệu cụ thể về nguyên tắc thực hiện, điều kiện, quy trình đánh giá, công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, Thông tư số 09/TT-BTP và các tiêu chí tiếp cận pháp luật trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. Đồng thời được chia sẻ, trao đổi, giải đáp, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình nhiệm vụ xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thời gian qua.

Lớp tập huấn lần này đã giúp các cán bộ, công chức làm công tác chuẩn tiếp cận pháp luật cấp xã trên địa bàn thành phố nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ trong tham mưu triển khai việc đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, góp phần đưa công tác này trên địa bàn thành phố trong thời gian tới đảm bảo thực chất, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đề ra.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 35