Sản phẩm OCOP

Quảng Ninh được xem là một trong những địa phương đi đầu cả nước về xây dựng Chương trình OCOP. Việc các HTX gắn với sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản...

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 15