Quán triệt Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh

Ngày 28/12, tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị quán triệt triển khai Nghị quyết số 837/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ninh. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh.

Đến dự hội nghị còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành; cán bộ, lãnh đạo các địa phương, xã, phường có đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thôn, bản, khu phố của tỉnh đã quán triệt và triển khai Nghị quyết 837/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Theo Nghị quyết, đối với sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, Quảng Ninh nhập toàn bộ 843,54km2 diện tích tự nhiên, 51.003 người của huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long. Sau khi nhập, TP Hạ Long có 1.119,12km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 300.267 người; thành lập phường Hoành Bồ thuộc TP Hạ Long, trên cơ sở hiện trạng của thị trấn Trới hiện nay.

Sau khi sắp xếp, TP Hạ Long có 33 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 21 phường và 12 xã. Đối với việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Quảng Ninh sẽ sắp xếp 16 đơn vị hành chính cấp xã thuộc 5 đơn vị hành chính cấp huyện tỉnh Quảng Ninh (Uông Bí, Bình Liêu, Đầm Hà, Hải Hà, Tiên Yên), trong đó có 9 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp và 7 đơn vị hành chính cấp xã liên quan. Như vậy, sau khi sắp xếp tỉnh Quảng Ninh sẽ giảm từ 14 đơn vị cấp huyện xuống còn 13 đơn vị, từ 186 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn 177 đơn vị.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thắng cho biết: Để triển khai chủ trương lớn của Trung ương và Nghị quyết 837 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết 18 của Tỉnh ủy, ngay lập tức UBND tỉnh đã có văn bản, quyết định quan trọng để triển khai thực hiện như: Ban hành Quyết định 1919 về "Phê duyệt đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ CBCCVC và người lao động khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh" ngày 18/12/2019; 2 văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thôn, bản, khu phố của tỉnh.

Ngoài ra trong quá trình chuẩn bị và trình văn bản Trung ương xem, tỉnh đã ban hành 15 văn bản chỉ đạo, thông báo phân công nhiệm vụ các sở, ngành, địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thành viên Ban chỉ đạo, các sở, ngành, địa phương cần bám sát nội dung công việc Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo để triển khai ngay nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, phạm vi quản lý. Trong đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là cơ quan thông tin, truyền thông tiếp tục tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh để nhân dân, cán bộ nắm rõ, hiểu sâu về nội dung này; tổ chức lồng ghép sự kiện kỷ niệm 20 năm vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới lần thứ 2 và công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhằm kịp thời thông tin, tuyên truyền đến đông đảo nhân dân trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là nhân dân 2 địa phương Hạ Long và Hoành Bồ, các địa phương có đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp, sáp nhập được biết, hiểu rõ nhằm tạo khí thế, động lực, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân và CBCCVC để triển khai thực hiện Nghị quyết đạt hiệu quả cao nhất.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu khẩn trương triển khai đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ CBCCVC và người lao động khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1919-QĐ/TU ngày 18/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó, tập trung thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị; thực hiện thống kê, kiểm kê, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác bàn giao, tiếp nhận; khắc, đăng ký và sử dụng con dấu mới, thu hồi con dấu cũ; chuyển đổi giấy tờ cho cơ quan, tổ chức và công dân; thực hiện chính sách hỗ trợ đối với CBCCVC, người lao động; CBCC và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã chịu tác động do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ngành liên quan hướng dẫn các địa phương liên quan thực hiện lập hồ sơ, bản đồ địa giới các đơn vị hành chính theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; xây dựng phương án, giải pháp cụ thể để sử dụng hiệu quả trụ sở, tài sản công; rà soát lại các quy hoạch xây dựng ở những đơn vị hành chính mới; rà soát, điều chỉnh nội dung phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công tác quản lý đất đai đối với các đơn vị hành chính mới; rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công năm 2020 và rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch giao thông vận tải; bố trí, sắp xếp viên chức ngành giáo dục, y tế khi thực hiện nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Đồng chí giao Sở Nội vụ phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ đối với các mục tiêu đề ra về mặt nội dung, thời gian.

Tại hội nghị, lãnh đạo sở Nội vụ, Công an tỉnh đã trao đổi một số vấn đề các địa phương cần lưu ý khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện như việc cấp, đổi con dấu, chuyển đổi giấy tờ hành chính; công tác đảm bảo an ninh trật tự; xử lý các vấn đề phát sinh ở cơ sở, nhất là thời điểm Tết Nguyên đán.

Các ngành chức năng của tỉnh bố trí cán bộ hỗ trợ các địa phương để thực hiện các bước trong quá trình sắp xếp. Ý kiến các địa phương có đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp cho thấy rõ tâm thế sẵn sàng cho công tác sáp nhập.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, nhấn mạnh: Việc triển khai Nghị quyết 837 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để mở rộng không gian phát triển của TP Hạ Long và huyện Hoành Bồ và việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Ninh là nội dung lớn, đánh dấu bước ngoặt, mang tính lịch sử, có tính liên quan chặt chẽ đến sự phát triển của các địa phương, của TP Hạ Long, huyện Hoành Bồ và tỉnh Quảng Ninh. Đây cũng là kết quả của cả quá trình chuẩn bị của nhiều năm qua, là giải pháp đột phá có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển bền vững của tỉnh Quảng Ninh xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn khách quan, yêu cầu phát triển, phù hợp với quy hoạch tổng thể, chiến lược của tỉnh, của vùng.

Với khối lượng công việc rất lớn, vừa phải hoàn thành xong việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, vừa tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên về xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội, do đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, các cấp, các ngành, địa phương tổ chức thực hiện Nghị quyết đúng tiến độ, thời gian, đảm bảo việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị, chính quyền địa phương các đơn vị tổ chức theo ngành dọc tại địa bàn huyện Hoành Bồ và MTTQ các đoàn thể chính trị xã hội đồng bộ, đi vào hoạt động ổn định, phát huy hiệu lực hiệu quả để điều hành các nhiệm vụ của TP Hạ Long mới, đặc biệt là triển khai nhiệm vụ năm 2020 và chỉ đạo chuẩn bị Đại hội đảng cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ thành phố.

Song song với đó, giữ vững sự ổn định chính trị, trật tự, quốc phòng an ninh trên địa bàn, đặc biệt trong dịp trước, trong và sau Tết; không làm xáo trộn ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, đời sống của nhân dân và các tổ chức, doanh nghiệp; đảm bảo cung cấp tốt nhất các dịch vụ công thiết yếu trong dịp trước, trong và sau Tết cho người dân, trong đó chú ý đảm bảo các dịch vụ y tế, giáo dục.

Về sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện thành lập Đảng bộ TP Hạ Long mới, Đảng bộ các xã sau sáp nhập từ ngày 1/1/2020 và sau đó tổ chức kỳ họp đầu tiên của HĐND TP Hạ Long mới để bầu ra chính quyền địa phương theo quy định pháp luật đảm bảo sớm vận hành hiệu lực hiệu quả.

"Các cấp, các ngành, các địa phương phải đoàn kết, tiếp tục đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa nhằm hoàn thành các mục tiêu đề ra đảm bảo tiến độ, chất lượng" – Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

                                                                                                                                     Nguồn: Báo Quảng Ninh

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 14