Phòng Văn hóa và Thông tin: Triển khai thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn

Với vai trò chủ trì, phối hợp với các phòng ban có liên quan và UBND các xã, phường trong việc triển khai một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 6522/UBND-VP ngày 22/7/2021 và 6585/UBND-VP ngày 24/7/2021, phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố đã thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách.

Quét mã QR tại cửa UBND TP Hạ Long

Cho đến nay, trên toàn địa bàn TP đã có  3.540 đơn vị cài đặt thành công mã QR để kiểm soát người ra/vào trụ sở (đứng đầu toàn tỉnh). Phòng Văn hóa và Thông tin đã phối hợp cùng Thành Đoàn Hạ Long tiếp tục chỉ đạo, huy động đoàn viên thanh niên phối hợp với UBND các phường xã hướng dẫn tạo mã QR cho các cơ quan, đơn vị, cơ sở kinh doanh, thương mại…; tổ chức tập huấn cho đoàn viên thanh niên cách sử dụng, tạo mã và quản trị phần mềm quản lý người ra/ vào từ việc quét mã QR.

Quản lý khai báo lưu trú tại phường Hồng Hải

Phòng cùng với Công an Thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả việc quản lý khách lưu trú, khai báo lưu trú và phối hợp thông tin về phòng Văn hóa và Thông tin để báo cáo UBND Thành phố, UBND Tỉnh theo chỉ đạo. Cùng với đó, UBND, Công an các xã, phường thông báo tới các cơ sở lưu trú, kinh doanh trên địa bàn chỉ được đón khách nội tỉnh (người sinh sống và làm việc tại Quảng Ninh), không được đón khách ngoại tỉnh dưới mọi hình thức cho đến khi có thông báo mới.

Mới đây, Phòng cũng đã ban hành văn bản số 310/VHTT yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường công tác phối hợp trong việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Trong đó, lưu ý các cơ sở lưu trú, kinh doanh du lịch phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid 19, tạo và niêm yết mã QR để kiểm soát người ra/vào; thời điểm hiện tại, không được đón khách ngoại tỉnh dưới mọi hình thức và thực hiện xét nghiệm Sars-Cov2 hàng tuần cho 20% người lao động.

Phòng Văn hóa và Thông tin

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 28