Hội nghị tập huấn công tác triển khai tổ chức đại hội Đảng cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025

 

 

Thành uỷ Hạ Long vừa tổ chức hội nghị tập huấn cho 328 đồng chí là bí thư, cán bộ văn phòng cấp uỷ cơ sở và bí thư chi bộ các khu phố về công tác triển khai tổ chức đại hội Đảng cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cán bộ lãnh đạo cấp uỷ năm 2019. Đồng chí Trần Đức Lâm, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố dự và chỉ đạo.

 

Các đ/c Bí thư, khu trưởng dự tập huấn công tác triển khai tổ chức đại hội Đảng cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025

 

Đồng chí Nguyễn Duy Phương, Trưởng phòng Tổ chức cơ sở đảng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã trực tiếp truyền đạt, hướng dẫn các chuyên đề; giải đáp những thắc mắc của cán bộ, đảng viên ở các chi, đảng bộ về công tác tổ chức đại hội cơ sở và các bước quy trình đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên. Trong đó tập trung vào quy trình, tiêu chuẩn lựa chọn cán bộ cấp uỷ nhiệm kỳ mới gắn với tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án tinh giản bộ máy, biên chế; phương pháp để đánh giá đúng, khách quan, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khoá XII đối với các chi bộ cơ sở và mỗi đảng viên.

Tại  Hội nghị, đồng chí Trần Đức Lâm, Bí thư thành ủy HL  nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc đánh giá để nâng cao chất lượng, hoạt động các chi bộ cơ sở - hạt nhân của tổ chức đảng và rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu của mỗi đảng viên.  Đồng thời quán triệt các chi, đảng bộ cơ sở chuẩn bị nhân sự, hồ sơ, cơ sở vật chất để tổ chức tốt đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở, tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đỗ Hương 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 21