Hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019

UBND thành phố Hạ Long vừa tổ chức Hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019; Tổng kết công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2019.  các đồng chí Trần Đức Lâm – Bí thư Thành ủy-Chủ tịch HĐND thành phố; Phạm Hồng Hà – Chủ tịch UBND thành phố và lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tới dự.

 

Sau 10 năm thực hiện xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn, thành phố Hạ Long đã quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nghị định của Chính phủ và Hướng dẫn của các Bộ, Ngành về xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Công tác tuyển quân, động viên hàng năm đều hoàn thành 100% chỉ tiêu, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đạt kết quả tốt và duy trì nghiêm túc.

 

Từ năm 2009 đến nay, thành phố đã giao trên 2.513 công dân lên đường nhập ngũ. Công tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân được chú trọng và triển khai dưới nhiều hình thức. Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng, giáo dục quốc phòng an ninh cho học sinh, sinh viên và toàn dân bảo đảm 100% chỉ tiêu đạt hiệu quả và chất lượng tốt. Hệ thống chính trị tại địa phương được xây dựng vững mạnh, toàn diện, ngăn ngừa và làm thất bại chiến lược "Diễn biến hòa bình", "Bạo loạn lật đổ" của các thế lực thù địch, tạo môi trường thuận lợi góp phần tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố…Về công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2019, thành phố Hạ Long đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo giao 255/255 chỉ tiêu, đạt 100%. 

 

Đồng chí Trần Đức Lâm – Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại hội nghị

 

Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Trần Đức Lâm – Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, yêu cầu thời gian tới các ban ngành, đoàn thể liên quan tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Luật quốc phòng, Luật dân quân tự vệ và các quy định, hướng dẫn của cấp trên. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, nâng cao năng lực tham mưu của các cơ quan, đơn vị trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, hoạt động khu vực phòng thủ. Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang thành phố gắn với phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu các đơn vị nâng cao chất lượng thực hiện chính sách hậu phương Quân đội; chú trọng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ ngay từ cơ sở.

 UBND thành phố khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 – 2019 .

 

 

Nhân dịp này, 12 tập thể và 7 cá nhân được UBND thành phố khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 – 2019 .

Thu Thảo 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 26