Bổ sung điều khoản về công tác phòng chống dịch COVID -19 vào quy ước, hương ước của các thôn, khu

Ngay sau khi có chỉ đạo của BTV Thành ủy về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID – 19, 100% các thôn khu phố trên địa bàn thành phố Hạ Long đã tiến hành bổ sung, điều chỉnh quy ước, hương ước thôn, khu phố trên địa bàn để phù hợp với tình hình mới, trong đó quy định cụ thể trách nhiệm của người dân trong thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn với dịch bệnh và các bệnh truyền nhiễm, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ban chỉ đạo Phong trào Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa thành phố Hạ Long làm việc với Đoàn kiểm tra của UBND Tỉnh về việc xây dựng quy ước tại các xã phường trên địa bàn

Phòng Văn hóa & Thông tin Thành phố đã có hướng dẫn bằng văn bản và trực tiếp tới các phường xã việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy ước trên địa bàn. Hiện, các thôn khu đang thực hiện việc sửa đổi, lấy ý kiến nhân dân về các nội dung sửa đổi, bổ sung. 100% khu dân cư trên địa bàn bổ sung vào quy ước các quy tắc ứng xử gắn với các quy định về phòng chống dịch COVID-19 phù hợp quy định chung và tình hình thực tiễn tại địa phương đảm bảo nguyên tắc “3 An toàn” (Cá nhân an toàn – Gia đình an toàn – Cộng đồng an toàn); Phát huy vai trò của 5.625 “Tổ liên gia” tự quản về phòng chống dịch COVID – 19 trên địa bàn thành phố. Theo đó, Trưởng ban Công tác mặt trận từng thôn, khu phố chủ động báo cáo Chi bộ, phối hợp với các Trưởng thôn, khu phố triển khai các bước theo trình tự xây dựng, bổ sung quy ước tại Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/05/2018 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc quy ước sau khi được Thành phố phê duyệt.

Người dân khu phố 3, phường Trần Hưng Đạo phát biểu xây dựng quy ước tại khu dân cư

Một số xã, phường như: Sơn Dương, Bạch Đằng, Hồng Gai, Trần Hưng Đạo, Bãi Cháy, Lê Lợi… đã tích cực, chủ động trong việc rà soát, hướng dẫn các thôn, khu bổ sung nội dung phòng chống dịch COVID-19, đồng thời tiến hành lấy ý kiến toàn thể nhân dân.

Song song với việc hướng dẫn các phường, xã hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy ước, phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp cùng phòng Tư pháp Thành phố cũng đang tích cực tổng hợp, tham mưu cho UBND Thành phố phê duyệt các bản quy ước đã hoàn thành theo đúng quy định. Các bản quy ước sau khi được thẩm định, phê duyệt sẽ được niêm yết công khai tại nhà văn hóa các thôn, khu để toàn thể nhân dân cùng thực hiện.

Phòng Văn hóa và Thông tin

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 18