Hội CCB Tổ chức tổng kết công tác hội cụm 12 xã năm 2023

Ngày 16/10/2023 tại xã Kỳ Thượng đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác Hội cựu chiến binh cụm 12 xã năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Minh Tuyến, Chủ tịch Hội CCB Thành phố.

       Cụm thi đua Cựu chiến binh 12 xã nằm ở phía bắc của thành phố gồm các xã. Đồng Lâm, Đồng Sơn, Kỳ Thượng, Lê Lợi, Thống Nhất, Vũ Oai, Hoà Bình, Sơn Dương, Dân Chủ, Quảng La, Bằng Cả, Tân Dân. Dù còn gặp nhiều khó khăn, Cụm thi đua CCB 12 xã tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua " Cựu chiến binh gương mẫu:, giúp nhau phát triển kinh tế, xoá nghèo, tích cực hưởng ứng các phong trào do Hội Cựu chiến binh Tỉnh, Hội CCB Thành phố phát động. 

Quang cảnh hội nghị

      Năm 2023 Hội CCB 12 xã đã kết nạp được 31 hội viên và thực hiện tốt các Kế hoạch, chỉ tiêu thi đua của Thành Hội; Nghị quyết, Kế hoạch chỉ đạo của Đảng ủy các xã. Chủ động sáng tạo, đổi mới nội dung, lề lối phương thức hoạt động phù hợp với điều kiện của từng xã. Các xã đã chủ động xác định rõ nội dung trọng tâm xây dựng Kế hoạch hoạt động từ đầu năm, xắp xếp công việc hoạt động cho từng tháng, quý, chỉ đạo chi hội, động viên hội viên phát huy truyền thống “ Bộ Đội Cụ Hồ”. Đoàn kết, đề cao ý thức trách nhiệm, hăng hái thi đua sản xuất tăng thu nhập cho gia đình, nâng cao đời sống, góp phần giảm nghèo tại địa phương. Đề cao ý thức trách nhiệm trong xây dựng, bảo vệ Đảng, Chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên và nhân dân.

     Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 như sau:

     Công tác tuyên truyền: Các xã bám sát kế hoạch của Hội CCB TP, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy, Mặt trận Tổ quốc xã, phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước đến hội viên, đoàn viên và Nhân dân. Chú trọng đến công tác dân tộc, tôn giáo. Tiếp tục tuyên truyền Kế hoạch số 74/KH - CCB ngày 24/10/2019 của Thường trực Hội CCB Tỉnh về “ Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình hiện nay”. Hội Cựu chiến binh các xã tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị khóa XII về “ Học tập và làm theo “tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hội Cựu chiến binh các xã tiếp tục thực hiện tốt mô hình phong trào sáng đường, sáng ngõ, an toàn giao thông, phong trào thi đua do hội CCB tỉnh, Hội CCB - TP Hạ Long phát động. Tiếp tục vận động hội viên các chi hội tích cực cùng Nhân dân trong thôn tham gia lao động ngày chủ nhật xanh. Gia đình hội viên làm vườn mẫu theo chương trình nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch của Đảng ủy, UBND từng xã. Thực hiện tốt Kế hoạch số 92/KH-CCB ngày16/5/2023 của Hội CCB thành phố Hạ Long về việc thực hiện Thông báo số 911/TB - TU, ngày 10/5/2023 của Thường trực Thành ủy Hạ Long tại hội nghị làm việcvới các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Thành ủy và khối Mặt trận Tổ quốc & các tổ chức chính trị-xã hội Thành phố. “Hội Cựu chiến binh tăng cường giám sát thường xuyên đối với cán bộ, đảng viên ở nơi cư trú và trong sinh hoạt chi bộ ở thôn, khu phố, nhất là các đảng viên từng giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và tham gia cấp ủy các cấp nay đã nghỉ hưu về địa bàn dân cư trong việc chấp hành các quy định về nêu gương, làm gương để kịp thời phát hiện, kiến nghị các trường hợp có biểu hiện tiêu cực, suy thoái, kiên quyết sàng lọc, kịp thời đưa những cán bộ, đảng viên không còn đủ tiêu chuẩn ra khỏi Đảng theo đúng qui định”. Hội CCB các xã phấn đấu kết nạp từ 01- 02 hội viên trở lên. Phấn đấu không có hội viên và gia đình vi phạm pháp luật.

Hà Liên

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 64